Oskrba z vodo

Področje oskrbe s pitno vodo ima zelo visoke standarde in zahteve za doseganje kakovosti varne pitne vode.

Uporaba: filtracija, obdelava vode (mehanska in/ali kemična), dezinfekcija