Wellness

Hoteli, restavracije in drugi gostinski obrati imajo zelo visoke standarde in zahteve glede kakovosti vode.

Uporaba: sistemi za toplo vodo, hladilni sistemi, pitna voda, sanitarna voda, kuhinja, pralnica, bazeni, wellness …