Splošni pogoji in pogoji uporabe Nanoten d.o.o.

Dobrodošli na https://obdelavavoda.com/

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta Nanoten d.o.o., ki se nahaja na https://obdelavavoda.com/

Z dostopom do tega spletnega mesta predpostavljamo, da sprejemate te pogoje. Ne nadaljujte z uporabo obdelavavoda.com, če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Naslednja terminologija se nanaša na te pogoje in na izjavo o zasebnosti, obvestilo o odpovedi odgovornosti in na vse dogovore: “stranka”, “vi” in “vaš” se nanaša na vas, osebe, ki se prijavite na to spletno stran, in je skladna s pogoji družbe. “Podjetje”, “sebi”, “mi”, “naši” in “nas” se nanašajo na naše podjetje. “Stranka”, “pogodbenik” ali “nas” se nanašajo tako na stranko kot na nas same. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejetje in upoštevanje plačila, potrebnega za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najbolj primeren način z izrecnim namenom zadovoljevanja strankinih potreb po zagotavljanju navedenih storitev v skladu z veljavnim pravom Republike Slovenije in ob njegovem upoštevanju. Vsaka uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, velikih začetnicah in/ali on/ona/oni se šteje za zamenljivo in se torej nanaša na isto.

Piškotki

Spletno mesto uporablja piškotke. Z dostopom do obdelavavoda.com ste se strinjali z uporabo piškotkov v dogovoru s podjetjem Nanoten d.o.o. in politiko zasebnosti na spletnem mestu. Večina interaktivnih spletnih strani uporablja piškotke, s katerimi lahko pridobimo podatke o uporabniku za vsak obisk. Piškotke uporabljamo, da omogočimo funkcionalnost določenih področij in olajšamo uporabo za obiskovalce, ki obiščejo našo spletno stran. Nekateri naši partnerski/oglaševalski partnerji lahko uporabljajo tudi piškotke tretje strani.

Licenca

Če ni drugače navedeno, so Nanoten d.o.o. in/ali dajalci licence za spletno mesto lastniki pravic intelektualne lastnine za vse gradivo na https://obdelavavoda.com/ Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do gradiva lahko dostopate na https://obdelavavoda.com/ za svojo osebno uporabo, za katero veljajo omejitve, določene v teh pogojih.

Naslednje ni dovoljeno:

objavljati gradiva https://obdelavavoda.com/ brez dovoljenja;
prodajati, izposojati ali podlicencirati gradiva s https://obdelavavoda.com/ brez dovoljenja;
reproducirati, podvajati ali kopirati gradiva s https://obdelavavoda.com/ brez dovoljenja;
prerazporediti vsebine s https://obdelavavoda.com/ brez dovoljenja.
Ta sporazum začne veljati z dnem sprejetja sporazuma oz. ob neposrednem prihodu na naše spletno mesto.

Deli tega spletnega mesta uporabnikom ponujajo možnost objave ter izmenjave mnenj in informacij na določenih področjih spletnega mesta. Nanoten d.o.o. ne filtrira, ureja, ne objavlja in ne pregleduje komentarjev pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj družbe Nanoten d.o.o., njenih predstavnikov in/ali podružnic. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki objavi svoje mnenje. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Nanoten d.o.o. ne odgovarja za komentarje ali kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, ki so nastali in/ali utrpeli zaradi kakršne koli uporabe in/ali objavljanja in/ali pojavljanja komentarjev na tej spletni strani.

Nanoten d.o.o. si pridržuje pravico spremljati vse komentarje in odstraniti vse komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali povzročijo kršitev teh pogojev.

Jamčite in izjavljate, da:

ste upravičeni do objavljanja komentarjev na našem spletnem mestu in imate za to potrebna dovoljenja in soglasja;
• komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z omejitvami avtorskih pravic, patentov ali blagovnih znamk tretjih oseb;
• komentarji ne vsebujejo nobenega obrekovalnega, klevetniškega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki je vdor v zasebnost;
• komentarji ne bodo uporabljeni za zbiranje ali pospeševanje prodaje ali predstavitev komercialnih ali nezakonitih dejavnosti.

S tem podeljujete Nanoten d.o.o. neizključno licenco za uporabo, razmnoževanje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, razmnoževanje in urejanje vaših komentarjev v vseh oblikah ali medijih.

Hiperpovezava na našo vsebino

Naslednje organizacije se lahko brez predhodnega pisnega dovoljenja povezujejo na našo spletno stran:
• vladne agencije;
• iskalniki;
• novice;
• distributerji spletnih imenikov. Ti se lahko povezujejo na našo spletno stran na enak način kot hiperpovezava do spletnih mest drugih podjetij, ki kotirajo na borzi;
• akreditirana podjetja na celotnem sistemu, razen zbiranja neprofitnih organizacij, dobrodelnih trgovskih centrov in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki morda ne bodo hiperpovezave na našo spletno stran.

Te organizacije se lahko povezujejo na našo domačo stran, publikacije ali druge podatke o spletnem mestu, če povezava: (a) nikakor ni varljiva; (b) ne pomeni napačnega sponzoriranja ali odobritve strani, ki je povezana, in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) se prilega kontekstu spletnega mesta stranke, ki ga povezuje.

Morda bomo razmislili o drugih zahtevah za povezave od naslednjih vrst organizacij in jih odobrili:

• splošno znani viri potrošnikov in/ali poslovnih informacij;
• skupnost dot.com
• združenja ali druge skupine, ki predstavljajo dobrodelne organizacije;
• spletni distributerji imenikov;
• internetni portali;
• računovodske, pravne in svetovalne družbe;
• izobraževalne ustanove in trgovska združenja.

Zahteve za povezave teh organizacij bomo odobrili, če se odločimo, da: (a) zaradi nas povezava ne bi bila videti neprimerno do sebe ali do naših akreditiranih podjetij; (b) organizacija nima pri nas nobenih negativnih zapisov; (c) korist od prepoznavnosti hiperpovezave nam nadomesti odsotnost Nanoten d.o.o. in (d) je povezava v okviru splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povezujejo na našo domačo stran, dokler povezava: (a) nikakor ni varljiva; (b) ne pomeni napačnega sponzoriranja ali odobritve povezovalne strani in njenih izdelkov ali storitev; in (c) se prilega kontekstu spletnega mesta stranke, ki ga povezuje. Če ste ena od organizacij, naštetih v odstavku 2 zgoraj, in vas zanima povezava na naše spletno mesto, nas morate obvestiti tako, da pošljete e-pošto na [email protected].

Prosimo, da navedete svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke in tudi URL vašega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih se nameravate povezati do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite povezati. Počakajte 2-3 tedne za odgovor.

Potrjene organizacije lahko hiperpovezavo na naše spletno mesto:
• z uporabo našega imena podjetja;
• ali z uporabo enotnega lokatorja virov, ki je povezan s;
• ali z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, ki je povezan s tem, kar je smiselno v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki ga povezuje.

Za povezavo, če ni licenčne pogodbe o blagovni znamki, ne bo dovoljena uporaba logotipa Nanoten d.o.o. ali druge vsebine.

iFrame

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja na naših spletnih straneh ne smete ustvarjati okvirjev, ki kakorkoli spreminjajo vizualno predstavitev ali videz našega spletnega mesta.

Vsebinska odgovornost

Ne odgovarjamo za nobeno vsebino, ki se pojavi na vašem spletnem mestu. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi trditvami, ki se pojavljajo na vaši spletni strani. Na nobenem spletnem mestu se ne smejo pojavljati nobene povezave, ki bi jih lahko razlagali kot lažne, nespodobne ali kriminalne ali ki kršijo, drugače kršijo ali zagovarjajo kršitev ali drugo kršitev pravic tretjih oseb.

Pridrževanje pravic

Pridržujemo si pravico, da zahtevamo, da odstranite vse povezave ali katero koli določeno povezavo do naše spletne strani. Soglašate, da na zahtevo takoj odstranite vse povezave do našega spletnega mesta. Pridržujemo si tudi pravico do sprememb teh pogojev in pravil, ki povezujejo politiko kadar koli. Z nenehnim povezovanjem na našo spletno stran se strinjate, da ste zavezani in sledite tem pogojem.

Odstranitev povezav z naše spletne strani

Če na našem spletnem mestu najdete kakšno povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, se lahko kadar koli obrnete na nas in nas obvestite. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar nanje ne bomo dolžni odgovoriti neposredno. Ne zagotavljamo, da so podatki na tej spletni strani pravilni, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto ostalo na voljo ali da bo gradivo na spletnem mestu sprotno posodabljano.

Izjava o omejitvi odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vsa zastopanja, garancije in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani. Nič v tej zavrnitvi odgovornosti ne bo:

omejiti ali izključiti našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesno poškodbo;
omejiti ali izključiti našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali lažno zavajanje;
omejiti katero koli od naših ali vaših obveznosti na kakršen koli način, ki ni dovoljen z veljavno zakonodajo; ali
izključiti katero koli od naših ali vaših obveznosti, ki po veljavni zakonodaji morda niso izključene.
Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem oddelku in drugje v tej prepovedi: (a) veljajo v prejšnjem odstavku; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz izjave o odpovedi odgovornosti, vključno s pogodbenimi obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, odškodninsko in kršitve zakonske dolžnosti.

Dokler spletno mesto ter informacije in storitve na spletnem mestu ne bodo na voljo brezplačno, ne bomo odgovarjali za kakršno koli izgubo ali škodo.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba Nanoten d.o.o. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Družba kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr . Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.